top of page

poetry

שירת האריה:
hebrew poetry

01/12/1995 - present

יש אנשים משוררים, חושבים

כל מילה היוצאת מפיהם

אות גבורה, אות קלון

אני נימנה עימהם

כי אם לא, לא

הייתה ניתנת לי

הרשות לומר

משפט

זה

 

2007

מי ינקה לי את הדם מהידיים

מי יסכית את לילותיי הלבנים

מי ירקום את שברי חלומותיי

מי ישיב את שכינתי

 

הסכת ושמע אדון החרב

הד פקודותיך, הד הפרא

כאשר דרכי תרגיש

אותה בבטן מסתובבת

 

כובד קלשונך מכביד על פניך

כובד לשוני נח עליך

כאש אוכלת מלמטה

קללת הכוח חולשתך

 

תברח, טיפש מזעם

קרא תיגר על אדמתך

גופך אשר ניתן לך

צא מולי למלחמה

 

בא אנגב ידיי בחולצתך

בא לילותיי יהפכו למורקך

נפילתך היא חלומותיי

בלכתך תשוב שכינתי

 

  2009

שזפי אותי שמיים

למראה גוף מבותק

אספי נא לבנבני

תסליזי בי, תסליזי עוד...

 

רשת פליזים עלי

 רכה ומלטפת

השחיזי לי שמיים

השחיזי את חרבי

 

ואצא לקרב, כשאצא לקרב

אם אצא לקרב...

אחשוב שמיים

 

 

2009

היום לא תם עד שהוא ,נרדם !!!

שעון החול מזיל דם ..

בריק אבדה,

                כל נקודה ,

                             שממה !

 

השריר מתנוון מחוסר תנועה

לא נדלקה אף נורה !

הוא נרדם ,אך עוד לא תם ?!

ואז הוא קם !!! .

 

 

 

 

 

 

דצמבר 1996

אכלנו כלב אתמול בערב

היום שבענו מגרגר חיטה

גוזל בכיין הרגנו בחרב

מחר נחזור עם גבעול של שושנה

 

מדורה על בסיס שיבולים, נוצה ועשב

נזרוק את העצם ונצלה לנו גורה

נמאס לאכול כל יומיים כלב

ממחר זה יהיה כל שלושה

 

זרענו מלח, ליד כל פגר

על כל שושנה ,תאיר גחלילית לפי הסדר

ירינו בתרנגול שהעיר אותנו כל בוקר

לאחר שתי זריחות קבר אותנו כומר

 

היום בערב אנחנו אוכלים כלב

הנזיר מברך על הקישור שלו והחרב

מחר יום קדוש נכתוב שני ספרים

על מספר הימים, כמספר הפריטים שנשארו שלמים

מהיום הראשון בו התחלנו לאכול כלבים

מאי 1997

האמת, רק את האמת

גם אם לא אוכל לשאת

אתייצב מולך מול נטל החטא

 

אם יש בליבי אשליה

ללכת עד לא ידע

צאי לדרכך לכי לשלום אהובה

 

לא אירתע מין הבדידות

מה שבא קל הולך בקלות

כאורך הרוח עוז המתיקות

 

 

 

2007

A wolf whistle from heaven

03/07/2015

bottom of page